Samen krachtig op pad

Begeleidingstool in spelvorm

‘Samen krachtig op pad’ is een begeleidingstool in spelvorm dat als doel heeft om emoties individueel, binnen het gezin of in een groep bespreekbaar te maken. Het stimuleert gezinsleden om met elkaar in contact te komen en/of te blijven. Door samen te praten, te lachen, dingen te delen, dingen te doen of te maken. En door samen deze tijd voor elkaar te nemen en aandacht te hebben voor elkaar. Aandacht voor elkaars gedachten, meningen, vragen en gevoelens. Zo wordt de verbinding in het gezin versterkt. De tool helpt om (moeilijke) onderwerpen bespreekbaar te maken.

Elk gezinslid heeft zijn/haar eigen plek

Iedereen heeft een eigen plek in het gezin en in het leven. Wanneer een gezin geconfronteerd wordt met een ernstige en/of levensbedreigende ziekte en/of moeilijke situatie, staat het leven op z’n kop en gaat iedereen er op zijn eigen manier mee om.

Samen aan de slag met gevoelens

De nieuwe situatie kan er voor zorgen dat de gezinsleden moeite hebben om met elkaar in contact te blijven. Zeker wanneer het alle gevoelens betreft die het nieuws van de ziekte of moeilijke situatie met zich meebrengt. In verbinding blijven met elkaar versterkt de draagkracht van het gezin. En alleen zo kan men samen met de (moeilijke) situatie om gaan. ‘Samen krachtig op pad’ biedt de mogelijkheid om als gezin samen aan de slag te gaan met het verlies. Door aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen en onderwerpen op een luchtige manier in een spelvorm bespreekbaar te maken, wordt een kind gestimuleerd zich te uiten.

‘Samen krachtig op pad’ is ontwikkeld door Agmar Butcher van praktijk Kei-Jij.

Samen krachtig op pad
Samen krachtig op pad

De tool in spelvorm kan ingezet worden bij twee of meer deelnemers en richt zich op kinderen vanaf 6 jaar en/of hun gezin.

Op 15 juni 2017 volgde ik een inspiratie dag onder leiding van Agmar Butcher en ben ik gecertificeerd om deze begeleidingstool gebruiken.

Een sessie van twee uur kost € 150,00.